• Trikota Y ýüplük
  • Ajaýyp ýüplük
  • Süýüm
  • gadagan etmek

biz hakdaGutlaýarys, özüňiz oýnadyňyz

Şanhaý Hoyia Tekstil Co., Ltd. Hytaýyň Şanhaý şäherinde ýerleşýär.Gözleg we gözleg, önümçilik, satuw we söwdany birleşdirip, orta we ýokary derejeli trikota f ýüplükleri hödürleýäris.Her ýyl ýurtda we daşary ýurtlarda dürli markalardan köp sanly müşderä eýe bolan dürli sergilere barýarys.Doly we ylmy hil dolandyryş ulgamymyz (QMS), güýçli tehnologiki we gözleg mümkinçilikleri bilen buýsanýarys.Müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak we bazaryň tendensiýalaryny seljermek bilen, önümiň hilini birinji orunda goýýarys, täze önüm gözleglerine we ösüşine has köp üns berip, ýüplük bazaryna ýolbaşçylyk edýäris.

  • biz hakda