100% poliester ýeňil lýuks ýumşak Çenil mahmal ýumşak trikota yar ýüplük bilen üpjün ediji

Gysga düşündiriş:

Şanhaý hoýa dokma önümçiligindäki nusgawy çenil ýüplügi köp ýyllyk önümçilik tejribesine eýedir we bazar tarapyndan gowy garşylanýar.Önümiň ösüşinde täze bir açyk ýer.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysga düşündiriş

Şanhaý hoýa dokma önümçiligindäki nusgawy çenil ýüplügi köp ýyllyk önümçilik tejribesine eýedir we bazar tarapyndan gowy garşylanýar.Önümiň ösüşinde täze bir açyk ýer.18, 15, 12, 10, 8, 6 we beýleki spesifikasiýalardan çenil ýüplük öndürmekde ýöriteleşýäris.Esasan 100% poliester, 100% akril we beýleki ýokary hilli çig mal bilen garylan çenil ýüplük öndürýäris.Bu önüm hapalanmaga garşy we dermanlara garşy, ýumşak tutawaç, galyň mata, owadan görnüş we baý reňkler bilen häsiýetlendirilýär.Şonuň üçin dokma senagatynda we ýüň senagatynda giňden ulanylýar.Beýleki ýüplükleriň çalşyp bolmajak täsirleri we funksiýalary bar.

Önümiň beýany

Bu nähili ýüplük?

Çenil matasy gysga süýümleri ýa-da dürli nepisligi we güýji bilen filamentleri öwrüp ýasalýar.Görüp bilýän bölegimize ýer ýüplügi ýa-da bezeg ýüplügi, güýçli öwrüm bölegi ýadro ýüplük diýilýär.Coreadro ýüplük çenil ýüplüginiň güýjüni ýokarlandyrýar, çenil ýüplüginiň 25% ~ 30% -ini tutýar.Bezeg ýüplügi esasy beden bolup, 70% ~ 75% -i emele getirýär, çenil ýüplüginiň ajaýyp täsirini we stilini görkezýär.Adaty çenil ýüplük, mahmal we bezeg matalarynda giňden ulanylýan bir çenil ýüplükden ýasalýar.Ondan ýasalan mata ajaýyp we mahmal.Şeýle hem dolylygy, ýylylygy we oňat bezeg täsiri bilen gönüden-göni trikota thread sapak hökmünde ulanylyp bilner.Asylly görnüşi, oňat reňklenmegi, oňaýly degmegi, dik asma, kölegeli ýylylyk, gowy satuwy dowam etdirmek üçin bazardaky köp artykmaçlygyň gigroskopikligi bolan Çenil matasy.3GG, 5GG, 7GG iňňe görnüşi üçin amatly.

Önümiň artykmaçlyklary

1. Çenil matasy ýokary hilli çig maldan ýasalýar.Güýçli berkligi, ýumşak ýüplügi we berk aşaga garşylygy sebäpli iň oňat dokma ýüplügi;

2. Reaktiw boýaglardan ýasalýar, owadan reňkli, solmagy aňsat däl we kategoriýalary doly;

3. Gowy süýümli, inçe we ýumşak, deformasiýa aňsat däl;

4. Ekologiýa taýdan arassa we birmeňzeş galyňlygy bilen derä arassa.Bu dem alýan çenil;

5.1 / 3.5Nm, 1 / 6nm, 1 / 4.5nm, 1 / 1.2nm 100% poliester, durnukly hil.

Haryt modeli

Klassiki stil Düşündiriş Arza
H11166 100% SYOLASAT 3GG 5GG 7GG
H12139 100% SYOLASAT 3GG 5GG 7GG
H12120 100% SYOLASAT 3GG 5GG 7GG
H11680 100% SYOLASAT 3GG 5GG 7GG
H11289 100% SYOLASAT 3GG 5GG 7GG
H11166 ÇENILLE 5

H11166

H12139 ÇENIL 19

H12139

H12120 ÇENILLE 22

H12120

H11680 ÇENILLE 5

H11680

H11289 ÇENILLE 8

H11289

Önümiň reňki

Meşhur merkeziň soňky neşirine görä, dürli bazarlarda meşhur reňkleri öwrenýäris we müşderileriň saýlamagy üçin iň meşhur reňk kartalaryny edýäris.

çenil reňkleri 3
çenil reňkleri 2

Giňişleýin amaly ssenarileri

Çenil ýüplügi tikin, dokma, trikota ,, polotensa we egin-eşik fabriklerinde ulanylyp bilner.Woüň dokamak fabriginde gaýtadan işlemegiň köp görnüşi bar, switerlerde, şlýapalarda, şarflarda, elliklerde we ş.m. giňden ulanylýar we bu bazaryň göwnünden turýar.

ÇENILLE 5
ÇENIL 1
CHENILLE2
CHENILLE 4

Haryt bukjasy we eltip bermek

Çenil ýüplügimiz ýokary hilli mis turbadan ýasalýar, bir silindr agramy takmynan 1,5-1,8 kg.Bir haltaň içinde 12-15 paket bar we sumkany sazlap bolýar.Eltip bermek adaty arassa agramda, çyglylyk ýok, düwün ýok, ýokary hilli eksport gaplamasy.

konus suraty
H11243 2CM ýelek ýüplügi17
EJEK MINK ARARN (1)
EJEK MINK ARARN (3)
EJEK MINK ARARN (2)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler