1 / 24NM we 6 / 24NM 100% Zygyr 6ply 7ply 8ply maşyn elde örülen ýüplük

Gysga düşündiriş:

ÖNÜMLER: arassa tebigat zygyr ýüplük
Süýüm: 100% zygyr mata
Agramy: 3.5OZ / 100GRAM = 437YD / 400MT
100% zygyr ýüplük. Arnüplük sany: 9.5Nm - 36Nm.gysga süýüm 9.5Nm - 15Nm.uzyn süýüm 13Nm —- 36Nm.semi agardylan we tebigy reňk.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Zygyr ýüplük zygyr süýümden ýasalýar.Zygyr süýümi seýrek tebigy süýümiň bir görnüşidir, umumy tebigy süýümiň bary-ýogy 1,5% -ini tutýar.Tebigy, başlangyç, seýrek, tebigy reňk we asylly aýratynlyklary sebäpli "tebigy süýümleriň süýüm şa zenany" hökmünde bellidir.Temperaturany kadalaşdyrmak, allergiýa garşy, statiki we bakteriýa garşy wezipeleri bar.Zygyrlaryň gigroskopikligi gowy we öz agramyndan 20 esse köp siňdirip bilýändigi sebäpli, ýorganlar gurak duýulýar.Çyglylygy siňdirýär we ýylylygy ýaýradýar, şeýle hem saglygy goraýyş, bakteriostaz, antifulýasiýa, antistatik, ultramelewşe garşy wezipeleri bar.Mundan başga-da, onuň ýalyn saklaýjy täsiri ajaýyp.Zygyr, hoşboý ys çykaryp bilýän hoşboý ysly maşgaladaky ösümlik.Şonuň üçin zygyr ýüp gowy, ýöne gymmat.Ultramelewşe şöhlelerine uzak wagtlap täsir etmek saglygymyza zyýan ýetirer.Zygyr dokma önümlerindäki gemiselluloza ultramelewşe siňdirmek üçin iň oňat madda.Aslynda gemiselluloza ýetişmedik sellýuloza.Zygyr süýüminde 18% -den gowrak gemiselluloza bar, pagta süýüminden birnäçe esse ýokary.Geýim hökmünde ulanylanda derini ultramelewşe şöhlelerinden goraýar.Otag otagynyň temperaturasynda zygyr matalar bedeniň hakyky temperaturasyny 4-5 dereje peseldip biler, şonuň üçin "tebigy kondisioner" diýlip atlandyrylýar .Pur tebigy süýüm, derä arassa, saç az, drape we üýtgeşik reňk gabat gelmegi ilkinji boldy bahar we tomus müşderileri üçin saýlama.

Önüm artykmaçlyklaryny tanatmak

1. highokary güýç, çyglylygyň gowy siňdirilmegi, ýylylyk geçirijiligi we howanyň geçirijiligi

2.Açyk reňk, gowy tebigy ýagtylyk, solmak we kiçelmek aňsat däl

3. Täsin duýgy.Terläniňizde ýelmeşmeýärsiňiz

4. Gury duýgy, gyrmyzy we ütüksiz

5. Tebigy antibakterial, mite garşy, dezodorant, anti-statik, ýokary derejeli zygyr ýüplük

Haryt modeli

Klassiki stil Düşündiriş Arza
H11746 6 / 24NM 100% zygyr 5GG 7GG 12GG
# H11746 LINEN ARARN (19)

H11746

# H11746 LINEN ARARN (14)

H11746

# H11746 LINEN ARARN (10)

H11746

# H11746 LINEN ARARN (6)

H11746

# H11746 LINEN ARARN (4)

H11746

# H11746 LINEN ARARN (1)

H11746

# H11746 LINEN ARARN (2)

H11746

# H11746 LINEN ARARN (20)

H11746

Reňkleriň görkezilmegi

Tebigy 100% zygyr ýüplük. 100-den gowrak ýekeje ýüplük 1 / 24NM aksiýa satylýar.

H11746_04
H11746_05

Giňişleýin amaly ssenarileri

Zygyr ýüplük trikota and we maşyn tarapyndan öndürilen görnüşli ýüplük bolup, switer, tegelek maşynlar we her dürli el trikota products önümleri öndürip bolýar.Closeakyn görnüşli switerler, şlýapalar, ýorganlar we elde ýasalan zatlar üçin ajaýyp we amatly.

LINEN ARARN 5
LINEN ýüplük4
zygyr ýüplük 3
zygyr ýüplük 3

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler