1 / 3.8NM 100% Mercerizlenen ýüpek pagta ýüplük El ýüplük ýüplük

Gysga düşündiriş:

Harytlar: pagta ýüplügini birleşdirmek
Süýüm: 100% Mercerizlenen pagta
Agramy: 1.4OZ / 40gram = 164YD / 150MT
4.0mm trikota need iňňeleri ýa-da çeňňek çeňňegi üçin amatly: 3.0MM;
2 mm galyňlygy 18stx24r = 4in / 10cm ululykda US8 / 5mm trikota need iňňeleri
Mercerizlenen ýüpek pagta ýüplük ýüplük iň oňatdyr


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Geliň, bu ýüpek pagta ýüplük süýümi hakda öwreneliň:

Silüpek pagta ýüplügi saýlanan Sinszýan uzyn ştapel pagtadan ýasalýar.Mercerizasiýa prosesi arkaly pagta sapagynyň bulaşyk duýgusy aýrylýar we önümiň gurluşy iň ýokary derejede saklanýar.Bu önüm tabletka, solmaz we saç syrmaz.Dem alýan we deri üçin arassa.Küpek hakyky ýüpek ýaly tekiz we salkyn.Softumşak we rahat duýýar.Doly reňki we özüne çekiji şöhlesi bar.Mercerizasiýa prosesi ýüplüge ajaýyp reňk we köp ýuwmak siklinde dowam edýär.Tebigy höwes ýok, ähli pasyllar;Arassa pagta näzik deri bolan bäbekler üçin iň gowy saýlawdyr.Gradeokary derejeli pagta çig malynyň we ýokary derejeli boýaglaryň we beýleki kömekçi materiallaryň ulanylmagy sebäpli we berk gaýtadan işlemek proseduralaryndan soň, mercerizlenen pagta iň oňat pagta hökmünde kabul edilip bilner.Softumşaklyk, rahatlyk we çyglylygyň siňdirilmegi ýaly arassa pagtanyň tebigy artykmaçlyklaryny saklaýar.Antibioz we dezodorizasiýa funksiýasyna eýedir.Duýgur adam bedeni bilen gatnaşyga girende amatly, şonuň üçin köpden bäri adamlar tarapyndan makullanýar.

Önüm artykmaçlyklaryny tanatmak

1. Boýag öndürijiligi gowulaşdy.Onuň açyk reňki bar we solmak aňsat däl;

2. püpek pagta ýüplügi ýüpek matanyň umumy öwüşginine eýe.Çyglylygy siňdirip biler, ýumşak we rahat duýup biler.Antibioz we dezodorizasiýa funksiýasyna eýedir

3. silüpek pagta ýüplügiň ýüplügi gowy asma duýgusy we ýüplügiň güýçlenmegi bilen deňeşdirilende durnukly, döwmek aňsat däl;

4. püpek pagta ýüplügi gaty we ýylmanak bolup, gyrma garşy gowy ýerine ýetirýär.Düwürtmek we ýygyrtlamak aňsat däl.

Haryt modeli

Klassiki stil Düşündiriş Arza
H11986 100% Mercerizlenen pagta

3GG 5GG 7GG

2

H11986

1

H11986

7

H11986

8

H11986

6

H11986

5

H11986

4

H11986

9

H11986

Önümiň reňki

Dürli 15multi reňkden we 20 gaty reňkden saýlaň. 2021-nji ýylyň tomsunyň meşhur reňklerine görä, dizaýnerler 15 gradient reňkini üns bilen taýýarladylar, dürli reňkler topary dürli landşaft, dürli keýp, dürli reňkler döretmek üçin dokalyp bilner. başga mata, özboluşlydyr.

1
2
3

Giňişleýin amaly ssenarileri

ýüpek pagta ýüplük ýüplük Moda eşikleri, öý bezegi, hammam we aşhana esbaplary, bäbekler we çagalar üçin zatlar ýasamak üçin ajaýyp;switerleri, ellikleri, şarflary, şallary we çagalar üçin DIY çagalar taslamalary.

Silüpek pagta ýüplügi 1
16
5
7
1593502069 (1)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler