4 / 12NM DIY çaga üçin 4 gezek süýt pagta ýüplügi örýär

Gysga düşündiriş:

Ady: Çaga süýdüniň pagta ýüplügi Süýüm: 60% pagta 40% süýt akril
agramy 40 gram = 115metr.
Bu gaty esasy ýüplük. Bizde 5ply 6ply 7ply 8ply süýt pagta ýüplügi hem bar. Olaryň reňkleriniň hemmesi bolup biler.Onuň materialy ýokary derejeli süýt pagta. Softumşak we ýyly täsir galdyryjy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Diňe önümi satmak bilen çäklenmän, önümçilik kuwwaty aýda 50 000 kilogram bolan şarf şlýapalary aýda 100,000 bölek, trikota accessories esbaplary aýda 500 000 bölek.

Kiçijik bölek satyjylar we uly distribýutorlar üçin dürli ýüplükler bilen üpjün edýäris.
Hoyia, elde trikota yar ýüplükleri we trikota need iňňe önümleriniň iň meşhur önümlerinden biridir .Biz tejribeli işgärleriň we önümçilige gözegçilik dolandyryşynyň güýçli goldawy bilen ABŞ, Angliýa we Europeewropa bazary üçin el trikota products önümlerini öndürýäris we paýlaýarys.
“Şanhaý Hoýa Dokma Co., Ltd.” Hytaýda trikota yar ýüplük pudagynda iň döredijilik kompaniýasy hökmünde tanalýar.

Geliň, bu süýt pagta ýüplügi barada öwreneliň:

Yarüplük ýokary hilli süýtden we pagta çig maldan, ýaşyl we ekologiýa taýdan arassa, reňkli reňk bilen bezelýär, süýt çaýkamak öçmeýär, tabletka garşy saç ýitirmeýär we çaganyň näzik derisine zyýan bermeýär.Olüň galyňlygy birmeňzeş, dokalan taýýar önüm ýumşak we näzik, ýumşak we amatly we çydamly;

Bu yzygiderli gyzgyn satuw ýüplügimiz, halylar, hammamlar, gapaklar, çaga switerleri we KIDS taslamasy üçin giňden ulanylýar. 100-den gowrak reňkimiz bar.

Samplehli Sample mugt

Gap: 40g / 50G / 100G topda

Önüm artykmaçlyklaryny tanatmak

1. ighteňil / ýumşak / ýyly.

2.Her bir reňk OEM bolup biler, 4PLY 5PLY 6PLY hemmesi elýeterli;

3. süýt pagta ýüpi

4.Joý senet eli durmuşy ýasady, Moda tüweleý görnüşi

5.Hemme nusgalar mugt

Haryt modeli

Klassiki stil Düşündiriş Düşündiriş
H11988 60% pagta40% süýt akril 3GG 5GG 7GG
süýt pagta ýüplügi 9

H11988

süýt pagta ýüplügi 7

H11988

süýt pagta ýüplügi 4

H11988

süýt pagta ýüplügi 6

H11988

süýt pagta ýüplügi 3

H11988

süýt pagta ýüplügi 5

H11988

süýt pagta ýüplügi 11

H11988

süýt pagta ýüplügi 12

H11988

Reňkler sahypasy

Bizde 80-den gowrak taýýar reňk bar we 40-200 gramdan islendik top ululygy ýasalyp bilner. Biziň adaty paket ýollarymyz her top üçin 50 gram, takmynan 150 metr, paketler PP sumkasynda 10 top, bir kartonda 15 halta.

1

Giňişleýin amaly ssenarileri

Bu, islendik ýurt, islendik adam üçin dürli elde öndürilen DIY önümlerini öndürip bilýän gaty nusgawy ýüplük.

süýt pagta ýüplügi1
süýt pagta ýüplügi2
süýt pagta ýüplügi4
süýt pagta ýüplügi5
süýt pagta ýüplügi6 必 选 图

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler