Reňk palitrasy

  • 20 reňkli moda Gradient zolakly gyş lomaý trikota ýüň ýüplük

    20 reňkli moda Gradient zolakly gyş lomaý trikota ýüň ýüplük

    Şanhaý Haoya dokma lomaý trikota yar ýüplük öndürijileridir we gradient howa ýüplüklerini öndürmekde ýöriteleşendir.Iki aýratynlyk bar: 3.3Nm we 6Nm.58% akril, 29% poliester, 9% neýlon, 4% ýüň, reňkli, açyk we ýyly reňkli gradient howa ýüplügimiz ýumşak we rahat duýgy berýär.Deňdir, owadan gaplanan, uzak aralyga daşamak üçin amatly.Şeýle hem, gradient reňkleriň dürli görnüşlerinde bar.Olaryň her biri 2 ~ 4 ýeke reňkden durýar we kombinasiýa älemgoşara meňzeýän gaty owadan görünýär.

  • Qualityokary hilli köp reňkli 1/6 NM Trikota for ýüplügi ýüplükden ýüplük

    Qualityokary hilli köp reňkli 1/6 NM Trikota for ýüplügi ýüplükden ýüplük

    Güýzde we gyşda ähli ýüplüklerde howa pürküji ýüplükler özboluşlydyr.Howa pürküji ýüplügi has gowy ýylylygy saklaýar we profiline eýe.Softumşak duýulýar.Has giňişleýin dizaýn edilip bilner.Käbir markalar dokma görnüşinde dizaýn edilip bilinýän howa pürküji ýüplükleri hem gowy görýärler.