Ajaýyp ýüplük

 • 2.8NM giňişlikde boýalan mohair çotga ýüplük ýüň ýüplük ýüplük

  2.8NM giňişlikde boýalan mohair çotga ýüplük ýüň ýüplük ýüplük

  Harytlar: Mohair Knop Çotga ýüplük

  Süýüm: 6% neýlon7% poliester24% Mohair24% ýüň 39% akril          

  Ol ajaýyp ýüplügiň bir görnüşine degişlidir.Ajaýyp ýüplükleriň gysga uzynlygy, berk ýarasy we esasy ýüplükde paýlanan ownuk düwünler bar.Lightagty we aç-açan, ýyly we rahat, ýumşak we çöketlik bilen häsiýetlendirilýär.Gradeokary derejeli switer mata ýasamak üçin ýokary hilli önüm.Tebigy Mohair ýüplügi, Mohair Knop çotga ýüplügi ýasamak üçin beýleki çig mal bilen bilelikde ulanylýar;adamlar geýinmäge has köp üns berýändigi sebäpli bu ýokary derejeli ýüplük kem-kemden köp adamyň durmuşyna girdi.

 • 2 / 16NM 1 / 16NM 70% super inçe Angora towşan, saç örülen ýüplük

  2 / 16NM 1 / 16NM 70% super inçe Angora towşan, saç örülen ýüplük

  Ady: Lýuks Mink sütükli angora ýüplügiň agramy: 2 / 14NM 100gram = 700metr
  Süýüm: 70% el bilen ýasalan ANGORA RABBIT HAIR30% Polimaid.
  Bu bir kaşaň ýüplük, diňe el bilen ýuwup bolýar, tekiz gury ýa-da bu görnüşli süýümi tejribesi bolan desgada gury arassalap bolýar.

 • Qualityokary hilli ajaýyp 1MM 2MM 100% poliester yzygiderli ýüplük

  Qualityokary hilli ajaýyp 1MM 2MM 100% poliester yzygiderli ýüplük

  Harytlar: monjuk ýüplük

  Süýüm: 100% poliester

  Sequin ýüplügi, täze we moda bolan ajaýyp egirmekden ýasalan yzygiderli trikota yar ýüplükdir.Düzgünler dürli reňklerde saýlanyp bilner we has gowy eşik effekti üçin islendik ýüplük bilen birleşdirilip bilner.Bu ýüplük önümi häzirki meşhur trikota yar ýüplükdir.Önümler içerde we daşary ýurtlarda uly dizaýnerler tarapyndan makullanan, üýtgeşik we şahsylaşdyrylan.

  Naturalüzü tekiz, tebigy ýalpyldawuk reňkli, gysmak aňsat däl we duýmak kyn.Strengthokary güýç, oňat çydamlylyk we geýmäge garşylyk, tozan we antifulýasiýa önümleri, tabletka bermek aňsat däl, arassalamak we ýuwmak aňsat.

 • 1 / 2.3NM 10% Yakak 60% pagta 30% poliester ýakasy ýüň ýüplük

  1 / 2.3NM 10% Yakak 60% pagta 30% poliester ýakasy ýüň ýüplük

  Harytlar: ýakyn saçly ýüplük
  Süýüm: 10% Yakak 60% pagta 30% poliester
  Agramy: 3.5OZ / 100gram = 210YD / 230MT
  Bir Skein 100g, takmynan 230 metr , Material: 10% Yakak 60% pagta 30% poliester

 • 1 / 3.8NM 100% Mercerizlenen ýüpek pagta ýüplük El ýüplük ýüplük

  1 / 3.8NM 100% Mercerizlenen ýüpek pagta ýüplük El ýüplük ýüplük

  Harytlar: pagta ýüplügini birleşdirmek
  Süýüm: 100% Mercerizlenen pagta
  Agramy: 1.4OZ / 40gram = 164YD / 150MT
  4.0mm trikota need iňňeleri ýa-da çeňňek çeňňegi üçin amatly: 3.0MM;
  2 mm galyňlygy 18stx24r = 4in / 10cm ululykda US8 / 5mm trikota need iňňeleri
  Mercerizlenen ýüpek pagta ýüplük ýüplük iň oňatdyr

 • 1 / 13NM iň täze ajaýyp Tebigat Angora Mohair ýüň dokamak üçin ýüň ýüplük dokamak üçin ýüň

  1 / 13NM iň täze ajaýyp Tebigat Angora Mohair ýüň dokamak üçin ýüň ýüplük dokamak üçin ýüň

  Harytlar: Mohair çotga ýüplük

  Süýüm: 32% Super çagalar Mohair 28% ýüň 40% neýlon

  Lighteňil, ýumşak we ýumşak häsiýetli ýüň ýüplügiň bir görnüşidir.Orta we ýokary derejeli moda matalaryny öndürmek üçin ýokary hilli önüm.Köplenç ajaýyp ýüplüklerde çotga ýüplügi üçin ulanylýar.Oturylyşyk ýeňil we ýumşak.Özboluşly ýalpyldawuklygy we tebigy ýapragy bilen ýumşak, ýumşak we örän ýyly.Seni bir sekuntda gyzdyrýar.Pagta süýji ýaly duýulýar we geýeniňde ajaýyp ýeňil bolýar.