Süýüm

 • 1 / 0.3NM 100% poliester we poliester pagta 2CM T-SHIRT ýüplük El trikota DI DIY ýüplük

  1 / 0.3NM 100% poliester we poliester pagta 2CM T-SHIRT ýüplük El trikota DI DIY ýüplük

  Harytlar: Futbolka ýüplügi
  Süýüm: 100% poliester.Ora-da poliester we pagta
  Agramy: 150gram = 45M , we ini 2CM. Iňňäniň ululygy 8.0MM, çeňňek çeňňegiň ululygy: 7.0MM.Mata rahat, gysylmaga çydamly, solmaga çydamly, ysy ýok we ýuwmak aňsat.Başyna 400 gram gaplap bolýar

 • 1 / 3.1NM merino ýüň garyndysy Trikota Sw Switer üçin guzy tüýli ýüplük

  1 / 3.1NM merino ýüň garyndysy Trikota Sw Switer üçin guzy tüýli ýüplük

  Harytlar: Guzy tüýli ýüplük

  Süýüm: 16% neýlon 42% akril 42% ýüň

  Agramy: 1.75OZ / 50gram = 170YD / 155MT

  Premium merino ýüň süýümli ýüplük .Saýlanan ýokary hilli ýüň süýümi, soňra dokumany tüýli ýüň ýüplük edýär.

  Bu ýüplük ýaly poliester şerpanyň bir görnüşidir, ol hem emeli materiallary, hem-de tebigy merino ýüňi öz içine alýar, poliester şerpanyň ýylylygy saklamagyna ajaýyp ýetýär.Bazardaky kassir ýaly 100% poliesterden has ýyly, has dykyz süýüm bilen has amatly.42% ýüň düzümini öz içine alýan kassirimiz üçin ýokary hilli Merino ýüň süýümini saýlaýarys.Hil taýdan ökde bolmagy we bazaryň abraýyny gazanmagy maksat edinýäris;Poliester sherpa ýylylygy bilen tapawutlanýar, ýöne moda duýgusy bolmazdan;Poliester şerpadan taýýar taýýar eşikler we esbaplar güýzde we gyşda eýýäm gyzgyn zatlara öwrüldi.

 • 4 / 12NM DIY çaga üçin 4 gezek süýt pagta ýüplügi örýär

  4 / 12NM DIY çaga üçin 4 gezek süýt pagta ýüplügi örýär

  Ady: Çaga süýdüniň pagta ýüplügi Süýüm: 60% pagta 40% süýt akril
  agramy 40 gram = 115metr.
  Bu gaty esasy ýüplük. Bizde 5ply 6ply 7ply 8ply süýt pagta ýüplügi hem bar. Olaryň reňkleriniň hemmesi bolup biler.Onuň materialy ýokary derejeli süýt pagta. Softumşak we ýyly täsir galdyryjy.

 • Premier 100% Ösümlik süýümi ýüplükler Raffia DIY eli örülen ýüplük

  Premier 100% Ösümlik süýümi ýüplükler Raffia DIY eli örülen ýüplük

  ÖNÜMLER: RAFFIA ARAPYN
  Süýüm: 100% HAKYNY ARARN
  Agramy: 3.5OZ / 100GRAM = 437YD / 400MT
  Raffia ýüplügi ýüz göterim uzynlykdaky agaç süýüminden ýasalyp, ony diňe wegetarian we biodegrirlenip bolman, eýsem suwy goraýjy we çalt guradýar.