Premier 100% Ösümlik süýümi ýüplükler Raffia DIY eli örülen ýüplük

Gysga düşündiriş:

ÖNÜMLER: RAFFIA ARAPYN
Süýüm: 100% HAKYNY ARARN
Agramy: 3.5OZ / 100GRAM = 437YD / 400MT
Raffia ýüplügi ýüz göterim uzynlykdaky agaç süýüminden ýasalyp, ony diňe wegetarian we biodegrirlenip bolman, eýsem suwy goraýjy we çalt guradýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

süýüm ýüplüginiň bu görnüşi siňdiriji, dem alýan, ýylmanak we salkyn UV şöhlelenmesini, antibiotikleri, dezodorantlary bökdäp biler, şonuň üçin bu adam derisi üçin ajaýyp.üstesine-de, süýümiň bu görnüşi solmaga çydamly we ýüpek ýalydyr.

Raffia ýüplügi ýumşak we süýümlidir.Hyzmat möhleti gaty uzyn.Güýje garşydyr we uzak wagtlap saklanandan soň galyndy ýa-da reňk bolmaz.Highokary güýç we geýip bolýar.Sürtülmeden soň çişmeýär we anti-statik.Döwmek we dem almak aňsat däl.Poçta gaýtadan işlemekde belli bir suw geçirmeýän täsiri bar.Önümler esasan Afrika, Europeewropa, Günorta Amerika, Günorta-Gündogar Aziýa, Demirgazyk Amerika, Demirgazyk-Gündogar Aziýa, Eastakyn Gündogar we beýleki sebitlere satylýar

Önüm artykmaçlyklaryny tanatmak

1. Gowy howanyň geçirijiligi, çyglylygyň siňdirilmegi we çeýeligi.

2. Anti-statiki, tozany ýygnamak kyn, solmaz we deformasiýa bolmaz.

3. specialörite tehnologiýa, birmeňzeş zolak, daşky gurşawy goramak bilen dokalan UV goragy;

4. Moda önümi bolan bukulyp, togalanyp we dikeltmek aňsat.

Haryt modeli

Klassiki stil Düşündiriş Arza
H12014 1 / 2NM 100% Ösümlik süýümi 3GG 5GG 7GG
# H12014 kagyz ýüplük (1)

H12014

# H12014 kagyz ýüplük (2)

H12014

# H12014 kagyz ýüplük (3)

H12014

# H12014 kagyz ýüplük (5)

H12014

# H12014 kagyz ýüplük (7)

H12014

# H12014 kagyz ýüplük (9)

H12014

# H12014 kagyz ýüplük (11)

H12014

Önümiň reňki

30-dan gowrak reňk ibermäge taýyn we öz reňkiňizi ýasap bilersiňiz - bu reňkleriň hemmesini aksiýa hyzmaty bilen saklaýarys.3MM-10MM OEM bolup biler ;

9_03
9_04

Giňişleýin amaly ssenarileri

Başlangyçdan orta hünär derejesine çenli taslamalarda sumkalar, şlýapalar we sebetler bar, soňra bolsa rafiýa ýüplügi nagyşlary bilen bezelýär.Umumy usullar, anyk suratlar bilen bilelikde ädimme-ädim görkezmeler bilen kitabyň ahyrynda beýan edilýär.

1
2
3
5
3
4

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler