Örän uly

 • Çunky ýorgan ýüplük Çenil barmak dokma ýorganlary

  Çunky ýorgan ýüplük Çenil barmak dokma ýorganlary

  Şanhaý hoýa dokma önümçiligindäki nusgawy çenil ýüplügi köp ýyllyk önümçilik tejribesine eýedir we bazar tarapyndan gowy garşylanýar.Önümiň ösüşinde täze bir açyk ýer.18, 15, 12, 10, 8, 6 we beýleki spesifikasiýalardan çenil ýüplük öndürmekde ýöriteleşýäris.Esasan 100% poliester, 100% akril we beýleki ýokary hilli çig mal bilen garylan çenil ýüplük öndürýäris.Bu önüm hapalanmaga garşy we dermanlara garşy, ýumşak tutawaç, galyň mata, owadan görnüş we baý reňkler bilen häsiýetlendirilýär.Şonuň üçin dokma senagatynda we ýüň senagatynda giňden ulanylýar.Beýleki ýüplükleriň çalşyp bolmajak täsirleri we funksiýalary bar.

 • 100% poiyester 2CM Super trikil çenil El dokamak üçin galyň tegelek ýumşak çenil ýüplük

  100% poiyester 2CM Super trikil çenil El dokamak üçin galyň tegelek ýumşak çenil ýüplük

  Harytlar: Super çenil ýüplük

  Süýüm: 100% poiyester

  El bilen ýasalan DIY dokaýjylaryň halanýan ýüplüginiň bir görnüşidir.Görüşde agyr görünýär, ýöne aslynda geýilende ýeňil, ýumşak we näzik, derini sokman, ýazyň başynda ýylylyk duýgusy ýaly;Maşgala we dostlaryňyz üçin iň gowy sowgat bolan şlýapa, şarf, ýorgan we ş.m. dokma önümlerinde giňden ulanylýar;Haýwanlary halaýanlar, ýüplügi döretmek üçin çäksiz mümkinçilikleri getirip, bu ýüplük bilen haýwan höwürtgelerini, ýorganlary we ş.m. dokamak isleýärler;